PROJELERİMİZ

1-  Çok Antenli Radyo Link Sistemi 

TEYDEB (1511) destekli bir projedir.

Hücresel ağlar üzerinden taşınan verinin miktarının önümüzdeki 10 yıl içerisinde 20-100 kat arasında artacağı çeşitli çalışmalarda öngörülmektedir. Bu sebeple, veriyi son kullanıcıya ulaştırmak için gerekli 4G, 5G vb. teknolojilerin yanı sıra baz istasyonlarına akan verinin de omurgayla alış-verişi için gerekli teknolojilerin geliştirilmesi önemli hale gelmiştir. Ülkemiz dahil birçok ülkede baz istasyonlarını omurgaya bağlayan, yönlü antenlerle çalışan radyo link sistemlerinin yakın gelecekte beklenen veri hızı artışlarını karşılamada zorlanacağı düşünülmektedir.

Proje kapsamında, radyo link sistemlerinin kapasitelerinin artırılması amacıyla, yönlü anten yerine çok anten kullanarak, MIMO iletişim yapacak bir sistem geliştirilecektir. MIMO iletişim ile radyo link sistemlerinin veri taşıma yeteneği yükseltilecektir.  Sistem üzerinde antenler, RF devreleri, radyo yongaları ve temel bant işlemcisi yer alacaktır. Alıcıdaki işlemcinin yükünü düşürmek amacıyla OFDM modülasyonu kullanılacaktır. Projenin en özgün ve yenilikçi yönü, çok sayıda antenle çok noktadan – çok noktaya MIMO destekli iletişim gerçekleştirmektir. Ülkemizde benzer bir ürün üretilmemektedir. Bu projeyle MIMO teknolojisinin radyo linkler üzerine uygulanmasına odaklanılarak bir ürün ailesinin ilk prototipi oluşturulacaktır. Sistemin her parçasında önemli teknolojik birikim oluşacaktır. Bu birikimin gelecekte ihtiyaç duyulacak çeşitli frekans bantlarındaki ve senaryolarındaki uygulamalarda kullanılacağı ön görülmektedir.

2-  Çok Hüzmeli Anten Kullanan Kablosuz Ağlarda Hüzme Planlaması

KOSGEB destekli bir projedir.

Kablosuz ağlar son 20 yılda algılama, takip etme ve haberleşme amaçlı olmak üzere yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Antenler kablosuz ağları etkin kılan önemli sistem elemanlarından biri olmakla birlikte, saha uygulamalarında anten optimizasyonu üzerine yapılmış çalışmalar oldukça azdır. Özellikle, çok hüzmeli antenlerin kablosuz ağları daha etkin çalıştırmak için büyük potansiyele sahip olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla daha iyi anlaşılmıştır. Girişimin azaltılması, sinyal gücünün artırılması gibi avantajlar, bu antenlerin hüzmelerinin tüm ağ göz önünde bulundurularak kontrol edilmesi ile sağlanabilir. Bu kapsamda projede  sabit ve/veya tek hüzmeli antenler yerine çok hüzmeli antenlerin kullanımını sağlayacak bir ağ yapısını oluşturmayı sağlayacak bir hüzme kontrol yazılımı geliştirilecektir. Proje, patentli bir çok hüzmeli anten teknolojisinin kablosuz ağlarda kullanımı için optimizasyonunu içermektedir.

kosgeb_2

3-  Giyilebilir Ağlar ve Uzaktan Hasta Takip Sistemi

KTÜ (Karadeniz Teknik Üniversitesi) ile ortaklaşa yapılan TEYDEB (1003) destekli bir projedir.

Bu projede,  kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH ) gibi kronik hastalıklara sahip hastaların uzaktan izlenmesi için günümüz bilgi ve mobil iletişim teknolojilerini kullanan bir teletıp sisteminin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje kapsamında, hastalar üzerinden kaydedilen EKG, SPO2, ısı ve tansiyon işaretleri kablosuz vücut alan ağları ile hasta evindeki PC’ye gönderilecek; portatif cihazlarla ölçülen şeker seviyesi, solunum ve ağırlık değerleri ise hasta evindeki PC’ye kaydedilecektir. Daha sonra, PC üzerinde toplanan veriler internet üzerinden sağlık merkezindeki bilgisayara aktarılacaktır. Hem evdeki PC’de hem de merkezdeki bilgisayarda fizyolojik işaretlerin tedavi ve hasta verilerinin izlenmesine, sorgulanmasına ve raporlanmasına gerektiğinde gerçel-zamanlı olarak olanak tanıyacak bir Kayıt ve Takip Sistemi oluşturulacaktır. Kalp yetmezliğinin erken teşhisi için sağlık merkezindeki bilgisayarda kullanılacak bir Klinik Karar Destek Sistemi geliştirilecektir. Bu projeyle hem kronik hastaların normal hayat sürmesine katkıda bulunulacak; hem de sağlık hizmeti sektörü üzerindeki yığılmanın hafiflenmesi sağlanacaktır.

4-  VHF/UHF Telsiz Anten Geliştirilmesi

TEYDEB (1507) destekli bir projedir.

Anketek firması çeşitli uygulamalarda kullanılmak üzere VHF/UHF bandında geniş bantta çalışan antenlerin tasarım, benzetim, üretim ve prototiplendirme çalışmalarını yürütmektedir. Tasarlanan antenler kullanım şekline göre telsiz veya araç üzerinde üç boyutlu elektromanyetik analiz yapan yazılım kullanılarak istenilen frekans bant aralığında optimize edilmektedir. Bu yazılımda numerik yöntemlerden doğruluk derecesi en yüksek olan Moment Yöntemini kullanmakta olup, metal, dielektrik ve devre elemanlarını içeren hibrid modellerin benzetimini çok verimli ve doğru şekilde yapabilmektedir.

5-  VHF Telsiz Anten Geliştirme Projesi

Anketek firması el telsizlerinde kullanılmak üzere VHF bandında çalışan antenlerin benzetim, üretim ve prototiplendirme çalışmalarını yürütmektedir. Bu antenlerin tasarımında üç boyutta elektromanyetik analiz sağlayan yazılım kullanılarak anten telsiz, kullanıcı ve toprak ile birlikte modellenip çeşitli tutuş senaryolarında en iyi performansı elde etmek için eniyileme çalışmaları yapılmaktadır.
  Her Hakkı Saklıdır, Anketek Elektronik Teknoloji Tic. San. Ltd. Şti.

ODTÜ Teknokent Gümüş Blok Kat:1 No:6
Çankaya, Ankara 06800 , Türkiye
Tel: +90 312 285 86 40    
www.anketek.com.tr              |      bilgi@anketek.com.tr

 
 

  Bizi Sosyal Medya da Takip Edin